Voor teams.

Het organiseren van ons werk in teams is heel vanzelfsprekend. We zijn vaak niet anders gewend en gaan er stilzwijgend van uit dat samenwerken in teams wel oplevert. De realiteit blijkt vaak echter heel anders. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat teams gemiddeld een negatieve synergie opleveren van 25%: 1+ 1 = 1,5.
Veel teams verliezen energie, worden ‘ziek’ (stress, burn-outs, verloop, conflict, roddelen, zondebokken) of vallen uiteen. Om bij te sturen bestaat de neiging om te focussen op de symptomen, zoals gebrekkige communicatie, ontbrekende feedback of voortdurend conflict. Focus op de onderliggende oorzaken zorgt echter voor duurzame resultaten.

Randvoorwaarden teamsucces

In een succesvol team zijn prestatiegerichtheid en sociale veiligheid met elkaar in balans. De belangrijkste randvoorwaarden voor goed teamwerk zijn:

  • een heldere gedeelde opgave (‘missie’),
  • onderlinge afhankelijkheid bij het realiseren daarvan,
  • beperkt in aantal teamleden,
  • duidelijkheid over ieders bijdrage aan de opgave,​
  • inzet van een diversiteit aan kwaliteiten en standpunten,
  • professionele dialoog om verschillen en conflicten te benutten​.​

Welke teams?

Voorbijdestress helpt deze randvoorwaarden vertalen naar jouw werkpraktijk. Het kan gaan om een maatschap of directieteam dat samen een organisatie aanstuurt. Teams met inhoudelijke professionals zoals docenten, artsen, adviseurs of ingenieurs. Of vakgenoten die samen in intervisie willen reflecteren op hun vak.

Mijn bijdrage aan jullie succes

Mijn belangrijkste bijdrage is te ondersteunen om deze randvoorwaarden in kaart te brengen en te versterken waar nodig. Dit vraagt een proces op maat waarin onderzoek, advies, implementatie, coaching en begeleiding nauw met elkaar verweven zijn. Vaak stuiten we op vraagstukken rondom onderstroom en bovenstroom, leiderschap en volger-schap, veranderende en behoudende krachten, cultuur en structuur. Gedurende het werk ben ik erop gericht het interne leiderschap te versterken, zodat het collectief leniger en sterker wordt in mijn aanwezigheid en verder kan zodra ik wegga.

Samen werken aan samenwerken

Het doorbreken van verstoorde teamdynamiek is meestal een complexe opgave. Geregeld werk ik daarom samen met andere experts met aanvullende kwaliteiten. Soms is dat een collega-begeleider met een andere stijl.  In andere situaties is eerder specifieke expertise nodig bijvoorbeeld op het gebied van marketing en strategie, HR en procesoptimalisatie. Als je eenmaal investeert in je team, wil je ook direct het beste resultaat.

“Arjeh heeft ons team geholpen bij het verbeteren van de samenwerking. Hij was betrokken en capabel en had zowel oog voor de groep als het individu. Hij schroomde niet dingen bij de naam te noemen. Zijn bijdrage heeft een wezenlijk verschil gemaakt”.

— Femke Hemels – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

“Arjeh is zeer competent in het begeleiden van teams. Door goede vragen en scherpe analyse weet Arjeh feilloos in kaart te brengen op welk vlak een team zou kunnen ontwikkelen. Arjeh schroomt daarbij niet om te zeggen waar het op staat maar altijd op een constructieve manier. Arjeh is prettig om mee samen te werken!”

— Tanja Derksen – Hogeschool Utrecht

Je team in beweging brengen?

Plan dan een vrijblijvende kennismaking

Afspraak
Menu