In-company counseling voor kennisorganisaties.

Alle steun in huis.
De kosten van verzuim zijn hoog. Niet alleen in financieel opzicht, maar zeker ook in tijd, frustratie en extra druk op de werkvloer. Ruim 60%(!) daarvan wordt veroorzaakt door mentale klachten zoals burn-out, depressie, angsten en vermoeidheid. Met in-company counseling haal je een hoogwaardige oplossing voor dit vraagstuk binnen de muren van je organisatie.

Iedereen aan het werk houden

Als counselor begeleid ik – desgewenst versterkt met geselecteerde collega’s uit mijn netwerk – jouw professionals met vragen of problemen die hun optimaal functioneren op het werk in de weg staan. Door dit in-company te organiseren verlaag je de drempel en responstijd. En dàt is cruciaal tegen verzuim. Het doel is iedereen aan het werk te houden. En als dat onverhoopt niet lukt, zo snel en goed mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen.

Door alle veranderingen vindt mijn team het steeds moeilijker om goed met de werkdruk om te gaan. Enkele langdurig zieken maken het zwaarder om vol te houden. De persoonlijke issues zijn vaak zo complex dat ik wel eens skills mis om iedereen goed te begeleiden. (teammanager)

De meeste begeleidingsvragen zijn werk-gerelateerd. Maar ook de verhouding tussen werk en privé of heftige gebeurtenissen in de privésfeer kunnen het functioneren op het werk belemmeren.

In-company counselor werkt onafhankelijk

Als in-company counselor werk ik met verschillende stakeholders in de organisatie. Daardoor weet ik wat er speelt. Tegelijkertijd werk ik onafhankelijk en vertrouwelijk. Op die manier voelt iedereen zich vrij om voor hulp aan te kloppen als dat nodig is.

Uit medewerker-onderzoek blijkt dat onze professionals sinds corona meer stress ervaren. Het kortdurend verzuim neemt toe en we hebben ook enkele langdurig zieken met burn-out klachten. We moeten hier beter inspelen, want op de arbeidsmarkt vinden we ook bijna geen geschikte kandidaten meer. (HR-manager)

Als counselor ondersteun ik ook met advies, voorlichting en training. Wanneer thema’s zoals sociale veiligheid en mentale gezondheid ’top of mind’ blijven, draagt dit bij aan een inclusieve, veilige werkcultuur. En die is nodig om het beste naar boven te halen bij je professionals.

In-company counseling in jouw organisatie?

Ziet jouw organisatie thema’s als ‘sociale veiligheid’ en ‘mentale gezondheid’ als hefboom naar een productievere cultuur en betere resultaten? Zoek je naar manieren om de vicieuze cirkel van werkdruk en verzuim te doorbreken? Maak dan een vrijblijvende afspraak om samen te onderzoeken of in-company counseling ook voor jouw organisatie uitkomst biedt.

Ik ervaar steeds meer stress de laatste tijd. Het lukt me niet goed het overzicht te bewaren. Dan blijf ik maar werken, terwijl er thuis ook mensen op mij rekenen. Vaak voelt het als overleven en weet ik gewoon niet meer of ik het blijf volhouden. (professional)

In-company counseling in jouw organisatie?

Maak vrijblijvend kennis

Afspraak
Menu