Wat vind jij belangrijk als je coaching zoekt?

Wat je doet, is vaak minder belangrijk dan vanuit welke waarden en overtuigingen je werkt. In de wereld van coaching en begeleiding blijft dit vaak onderbelicht en onbesproken. Maar zou dit niet het belangrijkste keuzecriterium moeten zijn?

Veel coaches hanteren een confronterende of dwingende stijl. Als cliënt word je stevig met je neus in je tekortkomingen gedrukt. Of wordt je een oplossing opgedrongen. Ik was eens bij een gerenommeerd begeleider waar iedereen die een inhoudelijke vraag stelde, direct voor de groep zijn gezin van herkomst moest opstellen. De kennelijke overtuiging lijkt dan dat iedere vraag ook verbonden is aan wie je bent. Dat het belangrijk is daar direct onderzoek naar te doen. En dat dat op ieder moment in de groep kan plaatsvinden. Sommigen vonden deze training en begeleider fantastisch. Ik heb toen geen vragen durven stellen.

Ook lees ik op LinkedIn geregeld over coaches die praktische tools aanreiken, bijvoorbeeld om je prioriteiten beter op orde te brengen, je communicatie effectiever te maken of om risico’s te beheersen. Hierbij is de kennelijke overtuiging dat je kennis en vaardigheden moet vergroten om effectiever te werken.

Humanistische waarden

Nu is Emotion Focused Therapy – waar vanuit ik in toenemende mate begeleid – diep geworteld in de school van de ‘humanistische therapieën’. Die hebben een heldere eigen set van waardes en overtuigingen. Dus wat je aantreft in mijn begeleidingen is:

  1. Ervaren boven begrijpen: pas als je het in je lijf kunt voelen, is het waar
  2. Zelfbeschikking: je bent totaal vrij om je eigen waarheid te vinden, ook als die haaks staat op de mijne
  3. Heelheid: het is essentieel aan ons menszijn dat je diep verbonden bent in jezelf en met anderen. Het is zinloos te kijken naar problemen of oplossingen los van inbedding.
  4. Veelvormigheid en gelijkheid: eigenheid en tegengeluiden zijn steeds van waarde
  5. Authenticiteit: er is geen verschil tussen de professional en de persoon, ook als coach ga ik echte relaties aan van mens-tot-mens
  6. Groei: mensen zijn onderdeel van de grotere natuur en hebben de natuurlijke neiging tot ontwikkeling te komen.

Wat is voor jou belangrijk als je begeleiding zoekt?

Let je er op wat de uitgangspunten zijn van je begeleider? Ben je je bewust van je eigen waardes?

VOORBIJ
DE STRESS.

Menu