VOORBIJ DE STRESS
IN ORGANISATIES.

Word je als werkgever geconfronteerd met stress, stagnatie en burn-out, hebben de maatregelen die je neemt niet het gewenste effect en zoek je een realistische benadering van deze problematiek?

Voorbijdestress biedt professionele begeleiding:

Ondanks de moeite die veel organisaties steken in het voorkomen en begeleiden van burn-outs, stijgen zowel het aantal mensen met klachten als de kosten nog altijd explosief. De neiging bestaat daarom misschien méér maatregelen te nemen. Voorbijdestress helpt organisaties op weg met begeleiding die rekening houdt met de onderliggende mechanismes en daardoor voordeliger en effectiever zijn. We publiceerden hierover het artikel ‘Burn-out als deur naar groei’ in het Tijdschrift voor Organisatie en Ontwikkeling.

GOEDE GESPREKKEN
OVER STRESS!

Veel organisaties worstelen met de gevolgen van stress op de werkvloer. Individuele medewerkers vallen uit met burn-outs, collega’s staan mede daardoor onder steeds grotere druk en het is zwoegen om al het werk gedaan te krijgen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel van overbelasting. Het is in zware tijden zonde dat de kracht van collectief onbenut blijft.

Voorbijdestress begeleidt daarom Goede Gesprekken met de degene die uitvalt als gevolg van stress, de teamgenoten en de leidinggevende. In deze gesprekken komt alles aan bod dat bijdraagt aan het inclusiever en steviger maken van de samenwerking. Het gaat daarbij niet om schuld wijzen, maar om samen knelpunten benoemen en oplossingen zoeken.

Goede Gesprekken luchten meestal enorm op. Spanningen die al lang voelbaar waren, lossen vaak al in het eerste gesprek op. Omdat misschien niet ieder team hier al direct klaar voor is, zorgen we vooraf voor zorgvuldige toetsing, afstemming en voorbereiding met de betrokkenen.

Heb je interesse in Goede Gesprekken in jouw organisatie? Denk je dat jouw team baat heeft bij een eerlijk gesprek over samenwerking en stress?
Neem dan contact op.

INDIVIDUELE
BEGELEIDING.

Voorbijdestress biedt individuele begeleiding aan ervaren professionals (vanaf hbo-niveau en 10 jaar werkervaring) bij:
  • Doorgronden en herstellen van chronische stressklachten en burn-out,
  • Helderheid over nieuwe stappen in werk,
  • Persoonlijke groei, meer authenticiteit en werkelijke ontspanning.

Meestal vormen aanhoudende stressklachten de aanleiding voor begeleiding. Je kunt hierbij denken aan concentratiegebrek, slecht slapen, piekeren, lichamelijke klachten, kort lontje, etc. Ook een algeheel verlangen naar meer energie of levendigheid in werk of leven kan aanleiding zijn. Voorbijdestress staat dan ook voor de authenticiteit en levendigheid die bij veel mensen nu nog achter hun stress verscholen gaat.

Wat je kunt verwachten:

  • Eerste contact binnen 48 uur na aanmelding
  • Vrijblijvende kennismaking met de coach
  • Desgewenst een drie-gesprek met leidinggevende bij aanvang en/of afsluiting
  • Begeleidingsvoorstel op maat bij aanvang van de begeleiding
  • Professionele, gespecialiseerde begeleiding met hoge evaluaties (9++)
  • Objectieve evaluaties op Springest.nl
  • Gedragscode en klachtenreglement LVSC van toepassing
Menu