Matchpoint! EFT bewezen effectief.

Dit weekend tenniste ik tegen een ervaren psycholoog. Zo’n twintig jaar geleden hadden we elkaar al eens ontmoet. Mijn voormalige werkgever had hem aangesteld als bedrijfspsycholoog. Hij had een soort mentale APK bij mij afgenomen. Het was een fijn gesprek, maar een ‘actieve herinnering’ aan de inhoud van het gesprek heb ik niet meer. Toch kon ik onze hernieuwde kennismaking niet makkelijk van me afschudden.

Opkomende spanning

We raakten na ons onderlinge tennisduel kort in gesprek. Hoe hij me zojuist had verslagen, onze kansen en zwaktes op de baan, enkele spannende wedstrijdmomenten. ‘Wat doe jij nu eigenlijk?’ was de vraag die ik al voelde aankomen. Ik vertelde dat ik professionals die in hun werkcontext vastlopen begeleid, van overleven naar léven. Vaak burn-out gerelateerde klachten, chronische stress, depressieve klachten. ‘Jij bent geen psychotherapeut, toch? Mensen met depressies moeten altijd door een erkende psychotherapeut worden behandeld’. Ik begreep de opkomende spanning die ik al gewaar was nu nog beter.

Alle klachten een diagnose

Ook hij voelde kennelijk aan dat we elkaar op dit speelveld niet zouden vinden. Snel en vaardig stuurden we samen het gesprek naar een ander onderwerp. Maar zijn opmerking bleef hangen. Hij is een klassiek opgeleid psychotherapeut: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psycho-analyse. Zijn wereld is gebouwd rondom DSM-V, het standaardwerk met alle psychische stoornissen dat wijdverbreid is binnen de geestelijke gezondheidszorg. Alle patiënten komen binnen met klachten, klachten tellen op tot een diagnose, alle diagnoses tot een behandeling en alle behandelingen leveren een zakje geld op (en de nodige administratie) vanuit de zorgverzekeraar. Dit is de standaard in Nederland.

Subjectieve, emotionele beleving centraal

Al persoonsgericht opgeleid coach, counselor en EFT(i)-therapeut werk ik heel anders. Mijn cliënten krijgen van mij namelijk nooit een diagnose. Hun eigen subjectieve, emotionele beleving staat centraal. Zij zijn en blijven de deskundigen van hun eigen binnenwereld. Mijn belangrijkste taak is voelbaar te maken wat er net onder de oppervlakte zich al aandient. Ik luister met zoveel mogelijk empathie naar hun mogelijkheden. En naar vastlopende emotionele processen. EFT-therapeuten bieden de mogelijkheid nieuwe emoties te ervaren en doorleven. Het is vaak een subtiel en gedetailleerd proces. Het resultaat is een vrijere, prettigere omgang met je binnen- en buitenwereld. Je hoeft daartoe geen prestatie te leveren, geen wilskracht te tonen, slechts te zoeken naar je eigen hoogste waarheid. Ik help je.

Matchpoint

Geconfronteerd met deze klassieke therapeut voelde ik me geïntimideerd. ‘Jij bent geen psychotherapeut, toch?’. Het zinnetje snijdt in mijn huid. Ik realiseer me dat in mijn ouderlijk huis de wetenschap een voorname plek inname. De wetenschap was het behang in onze huiskamer. ‘Je moet het kunnen verantwoorden; als er wetenschappelijk bewijs is moet je dat gebruiken’. Een beetje aanrommelen of varen op je intuïtie zat er niet bij. Mijn tennismaatje haalde precies die beoordelende, kritische stemmen weer naar boven.

Het universum bleek me mild gestemd dit keer. Op zaterdag las ik dat de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie een factsheet publiceerde waarin de effectiviteit van persoonsgerichte therapie wordt aangetoond (pdf). Emotion Focused Therapy is een vorm van persoonsgerichte therapie. Wat ik in de praktijk ervaar, blijkt ook onderzocht. EFT is dus niet alleen een praktische en leuke manier van werken, het blijkt nog bewezen effectief op. Matchpoint!

Kennismaken wanneer het jou uitkomt

Vertrouwelijk en vrijblijvend

Afspraak
Menu