In-company counseling, een antwoord op deze tijd

De match ontstond per toeval. Ik wist ook niet goed wat ik ervan kon verwachten. Maar nu ik een half jaar dè in-company counselor ben van de Marnix Academie, de pabo in Utrecht, ben ik overtuigd geraakt dat deze dienstverlening antwoord geeft op een vraagstuk waar veel organisaties meer worstelen. Namelijk, hoe voorkomen we uitval?

Wat doe ik als in-company counselor?

Ik ondersteun medewerkers en leidinggevenden bij allerhande vragen rondom hun functioneren en psychosociaal welzijn. Daarbij gebruik ik mijn vaardigheden als coach, counselor en EFT(i)-therapeut en mijn ervaring met team- en organisatiedynamieken. Het is deze combinatie tussen het begrijpen van de organisatie en het vermogen te begeleiden die deze rol effectief maakt.

Alle medewerkers kunnen om begeleiding vragen. Toestemming is niet nodig. Sterker nog, leidinggevenden hoeven het zelfs niet te weten. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kunnen ook op mijn locatie buiten de hogeschool plaatsvinden. Soms is één gesprek voldoende, andere keren mondt het uit in een begeleidingstraject. En als het buiten mijn competenties valt, is een doorverwijzing naar een andere specialist op zijn plaats. Dat is maatwerk.

Op organisatieniveau rapporteer ik welke thema’s besproken worden. Met het College van Bestuur denk ik mee welke maatregelen zij structureel kunnen nemen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan een bepaald onderwerp zoals sociale veiligheid of de wijze van gesprekvoering. Ik mag hen ongevraagd adviseren en ik word daar ook gehoord. Ook voer ik overleg met HR en de interne vertrouwenspersonen.

Wat doet de organisatie?

Het College van Bestuur is zich ervan bewust dat sociale veiligheid, aandacht voor preventie, inclusiviteit en diversiteit een hefboom kunnen zijn voor organisatieontwikkeling. Wanneer medewerkers zich veilig voelen, houden ze het langer vol en kunnen zij ook meer bijdragen. Weten dat er hulp beschikbaar is helpt. In het optreden van het CvB binnen de school klinkt het belang van veiligheid steeds op congruente wijze door. Dat is het vertrekpunt.

Daarnaast zijn alle honken bezet. Er zijn interne en externe vertrouwenspersonen benoemd om formele klachten te kunnen ontvangen. Ook de afdeling HRM is alert op signalen en verwijst snel door. Als counselor sta ik daarnaast. Hierdoor is de deur naar informele hulp wijd open gezet, zonder de mogelijkheid van formele klachten en bezwaren af te sluiten.

Tot slot wordt mij persoonlijk vertrouwen geschonken. Ik krijg de ruimte om medewerkers naar eigen inzicht te begeleiden. Mijn rapportage daarover is anoniem, dus er kan geen directe controle of sturing van mijn inzet plaatsvinden. Het CvB voedt zich met signalen die zij uit de organisatie ontvangt over mijn functioneren.

Een antwoord op deze tijd?

We leven in een complex – en voor veel mensen bedreigend – tijdsgewricht. Veel mensen ervaren meer stress mede door de instabiliteit in de maatschappij (oorlog, klimaat, inflatie, etc). Bovendien moet er op veel werkplekken met krappe bezetting veel werk verzet worden. De druk is hoog.

Ieder gaat op zijn eigen manier hiermee om. Veel mensen halen hun schouders op en gaan gewoon aan de slag. Maar naarmate de druk toeneemt, zijn er steeds meer mensen die er persoonlijk door geraakt worden. In praktisch opzicht doordat ze corona krijgen, Oekraïners in huis halen of de rekening niet meer kunnen betalen. Of doordat ze zich zorgen maken over de toekomst.

Met counseling worden mensen geholpen hun eigen antwoorden en oplossingen te vinden voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Door dit in-company te organiseren is professionele ondersteuning snel en makkelijk te vinden. En precies daardoor draag je als werkgever bij de aan de sociale veiligheid van je organisatie.

Kennismaken wanneer het jou uitkomt

Vertrouwelijk en vrijblijvend

Afspraak
Menu